HALATUJU STRATEGIK

“Menghasilkan Pelan Halatuju Strategik Desa Negeri Johor yang Komprehensif ke arah Mewujudkan
Pembangunan Desa yang Berkualiti, Sejahtera dan Mampan
menjelang tahun 2030 di samping Membangunkan Data Geospatial
bagi Persempadanan Kampung yang Jelas bagi Negeri Johor”


Info Sistem

MakmurDESA mengandungi

Pangkalan Data Berpusat

Maklumat yang di simpan di satu pangkalan data berpusat dan diuruskan secara berpusat untuk memudahkan capaian data dan digunakan bagi tujuan perkongsian data.

Pautan Peta

Pautan peta atau pelan berdasarkan kepada peta atau pelan sempadan kampung dan info kampung melalui carian yang ditunjukkan dalam bentuk WebGIS (Desa Kita).

Capaian Maklumat Kampung

Profil Kampung boleh dicapai melalui carian yang disediakan mengikut nama kampung yang dipilih

Pelaporan/Analisis

Ringkasan maklumat disediakan dalam bentuk persembahan infografik dengan menggunakan carta analisis

Kawasan Kampung
0 Daerah
0 Mukim
0 Bilangan
kampung
0 JPKK

Hubungi Kami

 

Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Johor

(BPEN Johor )
Aras 1 & 2, Blok B,
Bangunan Dato’ Jaafar Muhammad,
Kota Iskandar,
79503 Iskandar Puteri, Johor.

Telefon: 07-266 6618
Faksimili: 07-290 9992
Email: bpen@johor.gov.my
Website : https://bpen.johor.gov.my/
 

Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Johor

(PLANMalaysia Johor)
Aras 1 & 2,
Bangunan Dato' Mohamad Salleh Perang,
Kota Iskandar,
79646 Iskandar Puteri, Johor.

Telefon: 07-266 7200 / 07-266 7201
Faksimili: 07-266 1402
Email: jpbd@johor.gov.my
Website : https://jpbd.johor.gov.my/